Gangaray Dance Company – AGORA I TÁNC

2021-09-02 18:00 - 20:00

Az előadás megtekintése 12 éves kortól ajánlott.
Az agora az ókori görögök megszentelt kommunális tere.
Portugál nyelven a jelentése „most”.
Számomra egy olyan szakrális hely, ahol a közösség hite, ideológiája, szenvedélye és reménye egységbe fonódik össze, amelynek anyanyelve a tánc.
Az a „szentély”, ahol a társulás tagjai tisztelik a spirituális értékeket és az univerzum törvényeit, ahol óvják a természetet és őrzik a kultúrát, nagy becsben tartják saját gyökereiket, megélve a jelent, de nem feledve a múltat.
E régmúlt értékrendszer találkozása a jelennel, azaz a most-tal.
Ez az én agorám. Tiszta tánc, dimenziók komponálása, ritmizált elegancia.
Hámor József
Előadók:
Bali Boglárka
Baumgartner Krisztina
Fekete Zsófia
Maday Tímea Kinga
Mangi Kornélia
Tóth Laura
Zene: Hámor József (Gangaray Experimental Music)
Fény: Hámor József
Jelmez: Maday Tímea Kinga
Koreográfus: Hámor József
Támogatók: MMA, Nemzeti Táncszínház, COTEDA Nonprofit Kft, Kortárs Táncművészetért Alapítvány, SÍN Kulturális Központ
Az előadás időtartama: 40 perc
//🇬🇧🇬🇧🇬🇧
Not recommended under 12!
The agora is the sacred communal space of the ancient Greeks. In Portuguese, it means „now”. For me, it is a sacred place where the faith, ideology, passion and hope of a community are united in a language whose language is dance.
The „sacred” where the members of the association respect spiritual values and the laws of the universe, where they protect nature and preserve culture, hold their own roots in the present, but do not forget the past.
This long-standing value system meets the present, that is, the now.
This is my agora.
Pure dance, composition of dimensions, rhythmic elegance.
Performers: Boglárka Bali, Krisztina Baumgartner, Zsófia Fekete, Tímea Kinga Maday, Kornélia Mangi, Laura Tóth
Choreographer, Light design: József Hámor /GDC/
Costume design: Tímea Kinga Maday
Music composer: József Hámor – Gangaray Experimental Music
Supporters: Hungarian Academy of Arts, For Contemporary Art Foundation, COTEDA Nonprofit KFT, National Dance Theater, SÍN Cultural Centre
Duration: 40 minutes
A program a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával jött létre. További információ: www.veszprembalaton2023.hu
The event is realised with the support of the European Capital of Culture Veszprém-Balaton 2023 project. More information:
https://veszprembalaton2023.hu/en
A fesztivál szakmai partnere a Nemzeti Táncszínház.
The festival’s professional partner is the National Dance Theater Budapest.
A fesztivál fő médiatámogatója a Méz Rádió.
The festival’s main mediapartner is Méz Rádió.
Megszakítás