Akadálymentesítési nyilatkozat

Legutóbb frissítve: 2024. március 28.

Az Agóra Veszprém Kulturális Központ (a továbbiakban: Agóra Veszprém) elkötelezett amellett, hogy folyamatosan biztosítsa a https://www.agoraveszprem.hu/ honlap akadálymentes használatát az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető nemzeti jogszabály, a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Honlap tv.) szerint.

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.agoraveszprem.hu/ honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Az Agóra Veszprém honlapján 2024. március 01-től közzétett tartalmak a Honlap tv. előírásainak megfelelően akadálymentesek, azonban az alábbi néhány kivételre tekintettel a honlap csak részben felel meg a törvényi előírásoknak.

Nem akadálymentes tartalom

Az Agóra Veszprém törekszik arra, hogy a honlapján elhelyezett tartalmak a lehető legrövidebb időn belül minél teljesebb körűen akadálymentessé váljanak.

Az alábbiakban felsorolt tartalmak nem akadálymentesek:

2024. március 1. előtt született és a honlapon közzétett statisztikai jelentések, elemi költségvetések, éves költségvetési beszámolók, ellenőrzési jelentések, továbbá a harmadik féltől származó oldalelemek.

Az akadálymentesítés elmaradásának oka:

A közérdekű adatok megismerésének általános szabályait az Info törvény 26. – 27. §-a rögzíti a tartalmi és formai követelményeket, melynek része a jelentések hitelesítői aláírása. A fenti jelentések papír alapon hiteles dokumentumok. Az Agóra Veszprém honlapján a jelentéseket tevők aláírásával hitelesített, eredeti dokumentumkról készített, nem akadálymentes másolatok kerültek közzétételre.

A harmadik féltől származó oldalelemekre (például Google Recaptha, Programnaptár szűrő mezői) nincs ráhatása az üzemeltetőnek.

Akadálymentes alternatíva

Az Agóra Veszprém akadálymentes alternatívaként vállalja, hogy amennyiben ez technikailag lehetséges, a felhasználó egyedi igénye alapján, az igény beérkezésétől számított 15 napon belül elkészíti és az igénylő rendelkezésére bocsátja az általa megjelölt tartalom akadálymentes PDF-változatát. A Hatóság az akadálymentes PDF-et a felhasználónak megküldi, illetve a honlapon közzétett, nem akadálymentes változatot akadálymentesre cseréli.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

E nyilatkozat eredeti változata 2023. március 28-án készült, az Agóra Veszprém Kulturális Központ önértékelése alapján.

Visszajelzés és elérhetőségek

Az esetleges megfelelőségi hiányosságok az info@agoraveszprem.hu email címen, vagy postai úton jelezhetők. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért az Agóra Veszprém kulturális központ titkársága a felelős. A Honlap tv. 4. § (2) bekezdése értelmében a Hatóság a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni.

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 35.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu

Web: https://kifu.gov.hu/

Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a Honlap tv. 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ kap.

A Honlap tv.-ben foglalt akadálymentesítési követelmények megsértése esetén a Honlap tv. 5. § (2) bekezdése alapján az ellenőrző szervezet kérelem alapján, vagy hivatalból ellenőrzést folytat.

Hivatalos jóváhagyás

A jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Neveda Amália

igazgató

Veszprém, 2024. március 28.